heade

Výhrevnosť

ste sa zamýšlali nad tým, ktorý druh dreva je najlepší na kúrenie? Nasledujúca tabuľka vám odpoveď, obsahuje údaje o využiteľnej energii rôznych druhov dreva od najlepšieho po najhoršie. Výhrevnosť je také množstvo tepla, ktoré získame spálením 1 kg dreva a pohybuje sa od 12MJ/kg do 15 MJ/kg. Výnimkou dreviny bohaté na živicu a ďalšie horľavé látky.

krb

Druh dreva

Objemová hmotnosť sušiny

Objemová hmotnosť pri vlhkosti 25%

Výhrevnosť pri vlhkosti 25%

[kg/m3]

[kg/prm]

[MJ/kg]

[MJ/prm]

Smrek 430 415 13,1 5 440
Jedľa 430 415 14 5 800
Borovica 510 495 13,6 6 730
Topoľ 400 360 12,3 4 440
Jelša 480 430 12,9 5 550
Vŕba 500 450 12,8 5 740
Breza 585 525 13,5 7 100
Jaseň 650 585 12,7 7 450
Buk 650 585 12,5 7 320
Dub 630 565 13,2 7 430
Hrab 680 610 12,1 7 400
Agát 700 630 12,7 8 030

Autodoprava.

Nákladná autodoprava Firma ZEMINA s.r.o. prevádzkuje nákladnú autodopravu vozidlami typu, MERCEDES, MAN, SCANIA, DAF, IVECO, VOLVO, RENAULT, TATRA. Prepravované množstvo na jedno auto je 5 – 16 ton.
 

Preprava sypkých materiálov

Preprava a navezenie sypkých nákladov sklápacími súpravami a návesmi. Prepravujeme zeminu, piesky, štrky, lomový kameň, substráty, suť a recykláty.
 

Preprava paletovaného materiálu.

Nakládka ,prevoz, vykládka paletovaného tovaru /drevo, dlažba stavebný materiál, stavebné prvky/
 

Preprava nadmerných nákladov.

Prepravujeme stavebné stroje, poľnohospodársku techniku, nadmerné náklady.